ហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរធ្លាក់ថ្លៃធៀបជាមួយប្រាក់យ៉េនជប៉ុន និង វុនកូរ៉េ


រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ប្រាក់រៀលខ្មែរនៅថ្ងៃនេះមានហាងឆេងធ្លាក់ចុះបន្តិចបើធៀបអត្រាប្តូរ ប្រាក់ជាមួយប្រាក់យ៉េនជប៉ុន និងប្រាក់វុនកូរ៉េ ។ ដូច្នេះសម្រាប់អ្នកចាយលុយជប៉ុន និង លុយកូរ៉េ សូមមកដឹងពីការប្រែប្រួលនេះ ។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទៅ ២ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០នេះឱ្យដឹងថា ១០០យ៉េនជប៉ុន ទិញចូលរហូតដល់ ៣៨២៨ រៀល ហើយលក់ចេញ ៣៨៦៦ រៀល ដែលកាលពីថ្ងៃម្សិល មិញទិញចូលត្រឹមតែ ៣៨២២ រៀល និងលក់ចេញតែ ៣៨៦០ រៀលប៉ុណ្ណោះ ។

ជាមួយគ្នានេះដែរប្រាក់វុនកូរ៉េវិញក៏មានប្រៀបជាងប្រាក់រៀលខ្មែរដែរ ដែល ១០០វុនកូរ៉េ ថ្ងៃនេះទិញចូលរហូតដល់ទៅ ៣៣៦ រៀល លក់ចេញ ៣៣៩ រៀល ខណៈដែលកាលពី ថ្ងៃម្សិលមិញទិញចូលត្រឹមតែ ៣៣៥ រៀល និងលក់ចេញតែ ៣៣៨ រៀលប៉ុណ្ណោះ ៕

Korean won bills
Facebook Google Twitter Email

Live

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ