សម្បត្តិ​បី​ប្រការ​រមែង​កើត​មាន​ដល់​អ្នក​រក្សាសីល​ល្អ​ហើយ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

សម្បត្តិ​បី​ប្រការ​រមែង​កើត​មាន​ដល់​អ្នក​រក្សាសីល​ល្អ​ហើយ

1 ឆ្នាំ មុន

អ្នក​រក្សាសីល​៥ សីល​៨​រមែង​សម្រេច​ផល​បី​ប្រការ​ទៅ​ក្នុង​អនាគតជាតិ ដូច​ព្រះ​គាថា​ដែល​ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​សម្តែង​នៅ​ក្នុង​អានិសង្សសីល​យា់ង​នេះ​ថាៈ សត្វ​ទាំងឡាយ​បាន​ទៅ​កាន់​ឋានសួគ៌​ក៏​ព្រោះ​សីល​, សត្វ​ទាំងឡាយ​បាន​បរិបូណ៌​ដោយ​ភោគ​សម្បត្តិ​ក៏​ព្រោះ​សីល​, សត្វ​ទាំងឡាយ​បាន​ទៅ​កាន់​ទី​រំលត់ទុក្ខ​ពោល​គឺ​ព្រះ​និព្វាន​ក៏​ព្រោះ​សីល ។ ព្រោះហេតុនោះ​បុគ្គល​ជា​សប្បុរស​គប្បី​ជម្រះ​នូវ​សីល​របស់​ខ្លួន​ឱ្យ​បរិសុទ្ធ កុំឱ្យ​សៅហ្មង​ឡើយ ។…

អ្នក​រក្សាសីល​៥ សីល​៨​រមែង​សម្រេច​ផល​បី​ប្រការ​ទៅ​ក្នុង​អនាគតជាតិ ដូច​ព្រះ​គាថា​ដែល​ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​សម្តែង​នៅ​ក្នុង​អានិសង្សសីល​យា់ង​នេះ​ថាៈ

សត្វ​ទាំងឡាយ​បាន​ទៅ​កាន់​ឋានសួគ៌​ក៏​ព្រោះ​សីល​, សត្វ​ទាំងឡាយ​បាន​បរិបូណ៌​ដោយ​ភោគ​សម្បត្តិ​ក៏​ព្រោះ​សីល​, សត្វ​ទាំងឡាយ​បាន​ទៅ​កាន់​ទី​រំលត់ទុក្ខ​ពោល​គឺ​ព្រះ​និព្វាន​ក៏​ព្រោះ​សីល ។

ព្រោះហេតុនោះ​បុគ្គល​ជា​សប្បុរស​គប្បី​ជម្រះ​នូវ​សីល​របស់​ខ្លួន​ឱ្យ​បរិសុទ្ធ កុំឱ្យ​សៅហ្មង​ឡើយ ។ សាន សារិន