ក្រុម Bremen ទទួល​ភ្ញៀវ Gladbach​ ខណៈ​ ​Mainz,Fortuna និង St Pauli ជា​ក្រុម​ជម្រើស​ល្អ​ក្នុង​ទឹក​ដី

ការ​ប្រកួត​បាល់​ទាត់​​អាល្លឺ​ម៉ង់​​​ប៊ុនដេស្លី​ហ្គា​  និង​អាល្លឺ​ម៉ង់​ D2 សម្រាប់រាត្រី​ថ្ងៃ​​​​អង្គារ​នេះ​មាន​​8ប្រកួត​។ ក្រុម​ខ្លាំង​​​ប៉ះ​ខ្លាំង​​​ Bremen ទទួល​ភ្ញៀវ​​​ Gladbach ចំណែក​ឯ​ Mainz, St Pauli និង​ Fortuna ជា​​ជម្រើស​​​ល្អ​​ក្នុង​​​​​ទឹក​ដី​ ។

អាល្លឺ​ម៉ង់​​ប៊ុន​ដេ​ស្លឺ​ហ្គា
Mainz (11) V Koln  (16)
 Mainz 14ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 6-2-6 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 23គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ 23គ្រាប់ដែរ ។ 3ប្រកួត​​ចុង​​ក្រោយ​គឺ​លេង​​ចាញ់​ Hertha 3-1 ក្នុង​​​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Bremen 3-0 តែ​ចាញ់​ Stuttgart 4-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។
Koln 14ប្រកួត​​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 3-2-9 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 18គ្រាប់ និង​របូត​​វិញ 35គ្រាប់ ។ 3ប្រកួ​ត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​​​ចាញ់ Dortmund 6-1 ក្នុង​ផ្ទះ ចាញ់ Augsburg 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​ម​ក​លេង​​​ស្មើ​ Bremen 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​​ ។ ប្រ​វត្ត​ិជួប​គ្នា​10ប្រកួត​ Mainz ឈ្នះ​5 Koln ឈ្នះ4 ស្មើ​1 ។​
​ជួប​គ្នា​​ 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ ៖
-03-10 Mainz 1-0 Koln
-09-10 Mainz 2-0 Koln
-02-11 Koln 4-2  Mainz
-12-11 Koln 1-1 Mainz

Augsburg (15) V Stuttgart (5)
 Augsburg 14 ប្រកួត​​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 5-6-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 17គ្រាប់ និង​​របូត​វិញ 15គ្រាប់ ។ 3ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​​​ស្មើ Bremen 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ​ឈ្នះ Koln 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ​តែចាញ់ Bayern ​2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។
Stuttgart 14ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 4-4-6 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 23គ្រាប់​ និង​របូត​​វិញ 25គ្រាប់ ។ 3ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​​​ឈ្នះ Nurnberg 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ​ស្មើ​ Dortmund 4-4 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ​​​បន្ទាប់​មក​លេង​​​ឈ្នះ Mainz 4-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1ប្រកួត​គឺ​ ៖
-11-11 Stuttgart 2-1 Augsburg

Hertha (17) V Freiburg (13)
Hertha 15ប្រកួត​​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 3-3-8 ស៊ុត​បាល់​បាន 14គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ 24គ្រាប់ ។ 3ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​​​ឈ្នះ Mainz 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់ Wolfsburg 4-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់មក​លេង​​​ស្មើ Gladbach 0-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។
Freiburg 14 ប្រកួត​​​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-3-8 ស៊ុ​ត​បាល់​បាន​ 19គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 36 គ្រាប់ ។ 3ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​​​​ឈ្នះ K Slautern 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​​ ឈ្នះ Leverkusen 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​​ស្មើ​ Nurnberg 2-2 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​10ប្រកួត​​ Hertha ឈ្នះ5 Freiburg  ឈ្នះ2 ស្មើ3 ។
ជួប​គ្នា​​ 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ៖
-04-05 Hertha 3-1 Freiburg
-09-09 Hertha 0-4​​​ Freiburg
-02-10 Freiburg 0-3 Hertha
-11-11 Freiburg 2-2 Hertha

Bremen (7) V Gladbach (4)
Bremen 14ប្រកួត​​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 8-3-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 26គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ 16គ្រាប់ ។ 3ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​​ស្មើ Augsburg 1-1 ចាញ់ Mainz 3-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់មក​លេង​​​ស្មើ Koln 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។
Gladbach 14ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 7-1-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 15គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 10គ្រាប់ ។ 3ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយគឺ​លេង​​​ចាញ់ Hoffenheim 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ Hannover 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​លេង​​​ស្មើ Hertha 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​ 10ប្រកួត​ Bremen ឈ្នះ3 Gladbach ឈ្នះ5 ស្មើ​2 ។
ជួប​គ្នា​ 4ប្រកួត​ចុង​​ក្រោយ​គឺ​ ៖
-01-01 Gladbach 4-3 Bremen
-10-10 Gladbach 1-4 Bremen
-03-11 Bremen 1-1 Gladbach
-11-11​ Gladbach 5-0 Bremen

អា​ល្លឺ​ម៉ង់​D2
Braunchweig (8) V Greuther (1)
Braunchweig 14ប្រកួត​​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 5-6-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 18គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ 14គ្រាប់​ ។ 3ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​​​ស្មើ Fortuna 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ស្មើ Paderborn 0-0 ក្នុ​ង​ផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ Dresden 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។
Greuther 14ប្រកួត​​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 6-6-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 24គ្រាប់​ និង​​របូត​វិញ 12គ្រាប់ ។ 3ប្រ​កួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​​​ឈ្នះ Karlsruher 3-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ​ស្មើ​ Erzgebirge 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​​​ឈ្នះ Cottbus 3-0 ក្នុ​ង​ផ្ទះ​ ។
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 7ប្រកួតគឺ ៖
-02-03 Braunchweig 1-1 Greuther
-09-05 Braunchweig 3-1 Greuther
-02-06 Greuther 0-1 Braunchweig
-10-06 Braunchweig 0-2 Greuther
-03-07 Greuther 3-0 Braunchweig
-08-10 Braunchweig 1-2 Greuther
-11-11 Greuther 1-3 Braunchweig

Fortuna (3) V Frankfurt (15) 
Fortuna 14ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 9-4-1 ស៊ុត​បាល់​​បាន 30គ្រាប់​ និង​របូត​​វិញ 14គ្រាប់​ ។ 3ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​​​​ស្មើ Braunchweig 1-1 ស្មើ​ St Pauli 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​​មក​លេង​​​ចាញ់ Rostock 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។
Frankfurt 14ប្រកួត​​​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 3-4-7 ស៊ុត​​បាល់​បាន​​ 18គ្រាប់​ និង​របូត​​វិញ 31គ្រាប់ ។ 3ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ​លេងឈ្នះ Aachen 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ស្មើ​ Cottbus 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ស្មើ St Pauli 3-3 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​ 6ប្រកួត​​​គឺ ៖
-04-95 Fortuna 2-2 Frankfurt
-10-09 Fortuna 4-1 Frankfurt
-03-10 Frankfurt 2-0 Fortuna
-09-10 Frankfurt 1-0 Fortuna
-01-11 Fortuna 6-0 Frankfurt
-10-11 Frankfurt 2-5 Fortuna

St Pauli (4) V Union Berlin (7)
St Pauli 14ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 9-4-1 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 26គ្រាប់​ និ​ង​របូត​វិញ 15គ្រាប់​ ។ 3ប្រ​កួត​ចុង​ក្រោយគឺ​លេង​​ស្មើ Cottbus 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ស្មើ Fortuna 0-0 និ​ង​បន្ទាប់​មក​​លេង​ស្មើ Frankfurt 3-3 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។
Union Berlin 14ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 3-4-7 ស៊ុត​បាល់បាន 22​គ្រាប់ និង​រ​បូត​វិញ 34គ្រាប់ ។ 3ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​​លេង​​ចាញ់​ Frankfurt 4-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ចាញ់ Karlsruher 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ តែ​​ឈ្នះ Erzgebirge 1-0 ក្នុង​​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 10ប្រកួត​ St Pauli ឈ្នះ3 Union Berlin ឈ្នះ​4 ស្មើ3​ ។
​ជួប​គ្នា 4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ៖
-03-07 Union Berlin 2-0 St Pauli
-11-09 St Pauli 3-0 Union Berlin
-04-10 Union Berlin 2-1 St Pauli
-10-11 Union Berlin 0-2 St Pauli

Cottbus (12) V Rostock (17)
Cottbus 14ប្រកួត​​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 3-7-4  ស៊ុត​បាល់​បាន​ 15គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 22គ្រាប់ ។ 3ប្រកួត​ចុ​ង​​ក្រោយ​គឺ​លេង​​​ស្មើ​ St Pauli 0-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ Frankfurt 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់មក​លេង​​​​ចាញ់ Greuther 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។
Rostock 14ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-5-8 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 9គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ 23គ្រាប់​ ។ 3ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​​​ចាញ់ Erzgebirge 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ ឈ្នះ 1860 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ តែ​​ឈ្នះ Fortuna 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​ 10ប្រកួត​​ Rostock ឈ្នះ2 Cottbus ឈ្នះ3 ស្មើ5 ។
ជួប​គ្នា​​  4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយគឺ ៖
-04-08 Cottbus 2-1 Rostock
-12-09 Cottbus 0-0 Rostock
-05-10 Rostock 0-0 Cottbus
-10-11 Rostock 1-1 Cottbus

ការ​បាល់ទាត់​ចម្រុះ​តំបន់​អឺរ៉ុប​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ មាន 5 ប្រកួត ។ Juventus មាន​ប្រៀប​ជាង Fiorentina ខណៈ Brest សង្ឃឹម​យកឈ្នះ​ក្រុម Auxerre ក្នុង​ទឹកដី ។

ទីលាន Silverstone នឹង​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រណាំង​ម៉ូតូ​ជី​ភី British Moto Grand Prix នៅ​ប្រទេស​អង់គ្លេស​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៥ និង​២០១៦ ។ ក្រោយ​ពី​បាន​បាត់បង់​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍

កំពូល​កីឡាការិនី​ល្បីឈ្មោះ​លំដាប់​ពិភពលោក​របស់​ដា​ណឺ​ម៉ាក​ការ៉ូ​លី​ន វ៉ូ​នី​អាក​គី បាន​គេច​ផុត​ពី​សំណាងអាក្រក់​ដូច​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ​ដោយ​បាន​ឆ្លង​ផុត​ជុំ​ទី​១ ព្រឹត្តិការណ៍​វាយ​កូន​បាល់

​ជើងឯក​ប្រដាល់​ទម្ងន់ Light Heavyweight ជាតិ​រុ​ស្ស៊ី Sergey Kovalev នឹង​ឡើង​បង្ហាញខ្លួន​នៅ​លើ​សង្វៀន​ប្រទេស​កា​ណា​ដា នា​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែមីនា​នេះ ដោយ​ជួប​ជាមួយ​កំពូល​អ្នក​ប្រើ​

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​អង់គ្លេស​ឆេ​ម​ពាន​ស៊ី​ប​ជុំ​ទី 35 សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ មាន 4 ប្រកួត​។ ក្រុម Norwich រឹង​មាំ​ក្នុង​ទឹកដី ខណៈ​ក្រុម Birmingham រំពឹង​រកបាន 3 ពិន្ទុ ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវ Blackpool ។

Copyright © 2010 Koh Santepheap Daily, All rights reserved.
Email: info@kspg.co | Online Advertise: ads@kspg.co | Phone: 023 987 118
Hosted by