ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ អញ្ជើញក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងចូលរួមដេញថ្លៃ ដើម្បីជួសជុលរយៈពេល ៤៨ម៉ោង នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ ! – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ អញ្ជើញក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងចូលរួមដេញថ្លៃ ដើម្បីជួសជុលរយៈពេល ៤៨ម៉ោង នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ !

2 អាទិត្យ មុន
Picture