លោក​ឃឹម ផុន នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​អិុន​ធីស៊ី​គ្រុប​ក្នុងពិធី​បើក​បវេសនកាល – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

លោក​ឃឹម ផុន នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​អិុន​ធីស៊ី​គ្រុប​ក្នុងពិធី​បើក​បវេសនកាល

7 ឆ្នាំ មុន