ហាត់ប្រាណ​តាម​ក្បាច់គុន​ថៃ​ជិ​ឈាន មិនត្រឹម​មាន​សុខភាព​ល្អទេ និង​អាយុ​វែងទៀត – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ហាត់ប្រាណ​តាម​ក្បាច់គុន​ថៃ​ជិ​ឈាន មិនត្រឹម​មាន​សុខភាព​ល្អទេ និង​អាយុ​វែងទៀត

3 ឆ្នាំ មុន