នំ​បញ្ចុក​ទឹក​ម្ហិ​ច អាហារ​សម្រន់​អ្នក​កំពត ល្បី​ព្រោះ​ឈ្មោះ​និងមាន​រសជាតិ​ប្លែក – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

នំ​បញ្ចុក​ទឹក​ម្ហិ​ច អាហារ​សម្រន់​អ្នក​កំពត ល្បី​ព្រោះ​ឈ្មោះ​និងមាន​រសជាតិ​ប្លែក

4 ឆ្នាំ មុន