ប្រវត្តិ​រឿងរ៉ាវ​របស់​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន ឯកឧត្តម ស៊ី ជី​ន​ភីង – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ប្រវត្តិ​រឿងរ៉ាវ​របស់​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន ឯកឧត្តម ស៊ី ជី​ន​ភីង

4 ឆ្នាំ មុន