ផ្អើល​ហាង​បារាំង​នៅ​ផ្សារ​កណ្ដាល ខណៈ​សមត្ថកិច្ច​ចុះ​ទៅ​ព្រោងព្រាត – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ផ្អើល​ហាង​បារាំង​នៅ​ផ្សារ​កណ្ដាល ខណៈ​សមត្ថកិច្ច​ចុះ​ទៅ​ព្រោងព្រាត

4 ឆ្នាំ មុន