ចង់ពន្យារពេលចេញទឹកកាម សូមកុំភ្លេចការហាត់ប្រាណជាប្រចាំ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

ចង់ពន្យារពេលចេញទឹកកាម សូមកុំភ្លេចការហាត់ប្រាណជាប្រចាំ

2 អាទិត្យ មុន

ការសិក្សាបានបង្ហាញថា បុរសដែលធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំ ដូចជាការរត់ត្រឹកៗ ឬ ការធាក់កង់ រយៈពេល៤០នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ អាចប្រយុទ្ធមុនចេញទឹកស បានជាមធ្យម៥នាទីកន្លះ។ ការសិក្សានេះក៏អាចយកទៅប្រើជាមួយនឹងអ្នកដើរយឺតរយៈពេល៩០នាទីក្នុងមួយថ្ងៃផងដែរ។ តែសម្រាប់អ្នកដែលដើរតិចជាង៣០នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍…

ការសិក្សាបានបង្ហាញថា បុរសដែលធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំ ដូចជាការរត់ត្រឹកៗ ឬ ការធាក់កង់ រយៈពេល៤០នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ អាចប្រយុទ្ធមុនចេញទឹកស បានជាមធ្យម៥នាទីកន្លះ។

Is Post-Workout Sex Better Than Normal Sex? Here's What Experts Say

ការសិក្សានេះក៏អាចយកទៅប្រើជាមួយនឹងអ្នកដើរយឺតរយៈពេល៩០នាទីក្នុងមួយថ្ងៃផងដែរ។ តែសម្រាប់អ្នកដែលដើរតិចជាង៣០នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍ អាចទប់ទឹកមិនទាន់ឲ្យចេញបានត្រឹមតែ៣នាទីប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកខ្លះវិញមិនបានយូរអ៊ីចឹងផង ត្រឹមតែ២០វិនាទីអាចចេញក៏ថាបាន។

Picture

អ្នកជំនាញបានប្រាប់ថា របៀបរស់នៅរបស់មនុស្សនីមួយៗ អាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរួមភេទ ហើយវាក៏ទាក់ទងនឹងបញ្ហាទន់ក និង ឆាប់ចេញទឹក។ គេបានប៉ាន់ប្រមាណថា បុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រាំនាក់ មានបញ្ហាបែបនេះ ដែលអាចឲ្យស្នេហាមិនសូវផ្អែមល្ហែម។

Picture

វេជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យ Ankara នៅប្រទេសទួគី បានធ្វើពិសោធន៍ទៅលើបុរស២៥០នាក់។ ពួកគេបានទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថា ការឆាប់ចេញទឹក គឺមានតិចតួចចំពោះបុរសដែលធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំ៕