មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តមណ្ឌលគិរី ជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាស ចូលរួមដេញថ្លៃ និងពិគ្រោះថ្លៃការងារមួយចំនួន ! – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តមណ្ឌលគិរី ជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាស ចូលរួមដេញថ្លៃ និងពិគ្រោះថ្លៃការងារមួយចំនួន !

1 អាទិត្យ មុន
Picture
Picture