សូមផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថា តើមានសារធាតុផ្សំប៉ុន្មានប្រភេទក្នុងទឹកដោះគោម្សៅរបស់កូនលោកអ្នក ? – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

សូមផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថា តើមានសារធាតុផ្សំប៉ុន្មានប្រភេទក្នុងទឹកដោះគោម្សៅរបស់កូនលោកអ្នក ?

7 ខែ មុន

អ្នកម្តាយទាំងអស់ដែលជ្រើសរើសទឹកដោះគោសម្រាប់បំបៅកូនលោកអ្នក តើអ្នកធ្លាប់បានពិនិត្យមើលទេថា តើសារធាតុផ្សំប៉ុន្មានមុខដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងម្សៅទឹកដោះគោនោះ ? ដោយសារតែទឹកដោះគោម្សៅ គឺជារបស់តែមួយគត់ដែលទារកញ៉ាំក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃជីវិតរបស់ពួកគេ ទើបវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិនិត្យមើលថា តើសារធាតុផ្សំនោះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កុមារហើយ ឬនៅ ។…

អ្នកម្តាយទាំងអស់ដែលជ្រើសរើសទឹកដោះគោសម្រាប់បំបៅកូនលោកអ្នក តើអ្នកធ្លាប់បានពិនិត្យមើលទេថា តើសារធាតុផ្សំប៉ុន្មានមុខដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងម្សៅទឹកដោះគោនោះ ? ដោយសារតែទឹកដោះគោម្សៅ គឺជារបស់តែមួយគត់ដែលទារកញ៉ាំក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃជីវិតរបស់ពួកគេ ទើបវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិនិត្យមើលថា តើសារធាតុផ្សំនោះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កុមារហើយ ឬនៅ ។

Picture

សារធាតុផ្សំមិនគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើឲ្យមានកង្វះអាហារូបត្ថម្ភដែលបណ្តាលឲ្យកុមារមានជំងឺជាច្រើនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកុមារ ។ ដូច្នេះហើយសូមអ្នកម្តាយគ្រប់រូបប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផលសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នក ។

យោងតាមសម្តីរបស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន NCNC, “ទារកញ៉ាំតែទឹកដោះគោមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះ ។ បើសិនសារធាតុផ្សំមិនគ្រប់គ្រាន់ វាអាចនឹងនាំផលប៉ះពាល់ដល់ការវិវឌ្ឍខួរក្បាល ប្រពន័្ធភាពស៊ាំ ការលូតលាស់ និងមានជម្ងឺផ្សេងៗ ។ នេះជាមូលហេតុដែល យើងបានបញ្ចូលសារធាតុផ្សំដល់ទៅ ៥៥ ប្រភេទ ទៅក្នុងម្សៅទឹកដោះគោ XO55i របស់ពួកយើង ។

Picture

ឥឡូនេះសូមធ្វើការត្រួតពិនិត្យតារាងសារធាតុផ្សំខាងក្រោមសម្រាប់កូនអ្នក (៣៩១៨១៣០១២០@ddf ) ៕ ដោយសហការ

Picture