លក្ខខណ្ឌ​របស់​ពុទ្ធសាសនិក – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

លក្ខខណ្ឌ​របស់​ពុទ្ធសាសនិក

1 ខែ មុន

ក្នុង​នាម​ជា​ពុទ្ធបរិស័ទ​ពេញ​លក្ខណៈ​គប្បី​មាន​លក្ខខណ្ឌ​រួម​៧​ចំណុច​ជា​គោល​អាង​គឺៈលក្ខខណ្ឌ​ទី​១- មានការ​អត់ធ្មត់​ក្នុង​ការ​ធ្វើអំពើ​ល្អ និង​កម្ចាត់​អំពើអាក្រក់ ។ លក្ខខណ្ឌ​ទី​២- មិន​ប្រើ​អំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​ការ​រស់នៅ ។ លក្ខខណ្ឌ​ទី​៣- មិន​ប្រើ​ពាក្យ​បៀតបៀន​និង​តិះដៀល​អ្នក​ដទៃ ។…

ក្នុង​នាម​ជា​ពុទ្ធបរិស័ទ​ពេញ​លក្ខណៈ​គប្បី​មាន​លក្ខខណ្ឌ​រួម​៧​ចំណុច​ជា​គោល​អាង​គឺៈ
លក្ខខណ្ឌ​ទី​១- មានការ​អត់ធ្មត់​ក្នុង​ការ​ធ្វើអំពើ​ល្អ និង​កម្ចាត់​អំពើអាក្រក់ ។

លក្ខខណ្ឌ​ទី​២- មិន​ប្រើ​អំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​ការ​រស់នៅ ។

លក្ខខណ្ឌ​ទី​៣- មិន​ប្រើ​ពាក្យ​បៀតបៀន​និង​តិះដៀល​អ្នក​ដទៃ ។

លក្ខខណ្ឌ​ទី​៤- រក្សាសីល រស់នៅ​ក្នុង​ច្បាប់ យក​ច្បាប់​ជា​ធំ ។

លក្ខខណ្ឌ​ទី​៥- បរិភោគ ប្រើប្រាស់​វត្ថុ​ទាំង​ទ្បា​យ​ដោយ​សន្សំ​សំចៃ​និង​ស្គាល់ប្រមាណ ។

លក្ខខណ្ឌ​ទី​៦- ចូល​ចិត្ត​ភាព​ស្ងប់ស្ងាត់ និង​បង្កើត​បរិយាកាស​ស្ងប់ស្ងាត់ ។

លក្ខខណ្ឌ​ទី​៧- មាន​សេចក្តី​ព្យាយាម​ក្នុង​ការ​សម្អាតចិត្ត ធ្វើ​ឱ្យ​ចិត្ត​មាន​សមាធិ ។
លក្ខខណ្ឌ​ទាំង​៧​ប្រការ​នេះ​នឹង​នាំ​ឱ្យ​លោក​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង​ភាព​បរិសុទ្ធ និង​សេចក្តី​ថ្លៃថ្នូរ​ក្នុង​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ៕ សាន សារិន