កម្ពុជា​គ្រោង​ធ្វើ​ម្ចាស់ផ្ទះ​រៀបចំ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​វ៉ូ​វី​ណា​ម​ជ្រើសរើស​ជើងឯក​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​នៅ​ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២៣

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ សហព័ន្ធ​កីឡា​វ៉ូ​វី​ណា​ម​កម្ពុជា គ្រោង​ធ្វើ​ម្ចាស់ផ្ទះ​រៀបចំ​ការ​ប្រកួត​ជ្រើសរើស​ជើងឯក​