អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ម៉ោង ០៩:៣០ នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​អត្រា
ទិញចូលលក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)40984105
បាត ថៃឡង់ (1USD)32.3732.45
ដុង វៀតណាម (1USD)2337023450
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)88.589
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)7373.5
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.7012.80
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)24.1024.30
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)116.2116.7
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)131131.5
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)7272.5
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)7777.5
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)103103.5
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)14501460
ហាងឆេង អគារប្ដូរ​ប្រាក់ លី ហួរ