អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ១៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ម៉ោង ០៨:៤២ នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​អត្រា
ទិញចូលលក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)40224032
បាត ថៃឡង់ (1USD)31.6831.75
ដុង វៀតណាម (1USD)2277022850
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)91.391.8
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)75.375.8
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12,7512,85
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)25.35025.70
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)122.3122.8
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)138138.5
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)77.878.3
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)7979.5
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)106106.5
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)15901600
ហាងឆេង អគារប្ដូរ​ប្រាក់ លី ហួរ