អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ម៉ោង ០២:២១ នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​អត្រា
ទិញចូលលក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)40154025
បាត ថៃឡង់ (1USD)31.5331.60
ដុង វៀតណាម (1USD)2322023300
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)90.591
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)73.874.3
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.7212.82
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)24.3024.50
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)112.5113
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)131131.5
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)70.571
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)7474.5
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)100100.5
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)15801590
ហាងឆេង អគារប្ដូរ​ប្រាក់ លី ហួរ