អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ម៉ោង ១២:៥៨ នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​អត្រា
ទិញចូលលក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)40434050
បាត ថៃឡង់ (1USD)32.8732.95
ដុង វៀតណាម (1USD)2347023550
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)87.588
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)72.573
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.7212.82
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)23.8024
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)112.8113.3
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)127.5128
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)72.372.8
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)75.576
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)98.899.3
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)14601470
ហាងឆេង អគារប្ដូរ​ប្រាក់ លី ហួរ