អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ម៉ោង ០១:៥៣ នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​អត្រា
ទិញចូលលក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)40874095
បាត ថៃឡង់ (1USD)30.4730.55
ដុង វៀតណាម (1USD)2312023200
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)93.594
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)7272.5
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.7212.82
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)23.7023.90
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)110110.5
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)121.5122
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)66.867.3
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)74.775.2
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)101101.5
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)18151835
ហាងឆេង អគារប្ដូរ​ប្រាក់ លី ហួរ