អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ១៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ម៉ោង ០២:២៤ នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​អត្រា
ទិញចូលលក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)40554065
បាត ថៃឡង់ (1USD)31.6031.70
ដុង វៀតណាម (1USD)2332023400
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)90.791.2
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)7373.5
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.8012.90
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)23.8024
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)111.5112
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)128128.5
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)68.569
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)7474.5
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)98.599
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)15551560
ហាងឆេង អគារប្ដូរ​ប្រាក់ លី ហួរ