អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ម៉ោង ០១:០៨ នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​អត្រា
ទិញចូលលក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)40654073
បាត ថៃឡង់ (1USD)32.5532.65
ដុង វៀតណាម (1USD)2297023050
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)90.591
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)73.874.2
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.7512.85
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)24.6024.80
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)115.2115.7
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)131.2131.7
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)73.373.8
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)74.875.3
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)100100.5
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)15351545
ហាងឆេង អគារប្ដូរ​ប្រាក់ លី ហួរ