អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ២២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ម៉ោង ០៣:២៤ នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​អត្រា
ទិញចូលលក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)40774085
បាត ថៃឡង់ (1USD)30.5730.65
ដុង វៀតណាម (1USD)2307023150
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)93.293.7
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)72.272.7
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.7212.82
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)23.8024
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)110.5111
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)121121.5
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)67.367.8
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)74.775.2
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)101.5102
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)17851805
ហាងឆេង អគារប្ដូរ​ប្រាក់ លី ហួរ