អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ម៉ោង ០៨:៥១ នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​អត្រា
ទិញចូលលក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)40304037
បាត ថៃឡង់ (1USD)32.7232.80
ដុង វៀតណាម (1USD)2277022850
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)88.388.8
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)73.674
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.7512.85
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)23.6023.80
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)117117.5
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)132132.5
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)7575.5
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)77.578
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)100.2100.7
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)15401550
ហាងឆេង អគារប្ដូរ​ប្រាក់ លី ហួរ