កំសាន្ដ
អ្នក​ណា​ផឹក​ច្រើន​ជាង?

អ្នក​ណា​ផឹក​ច្រើន​ជាង?

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០ ម៉ោង ០៩:០៨

ស្ដ្រី​ម្នាក់​សួរ​ស្ដ្រី​ម្ចាស់​កង់​ទី​ន​ប្រចាំ សាលា ៖ -​ម៉េច​ដែរ​, ទឹក​ភេសជ្ជៈ​លក់ដាច់​ទេ ?

ប៉ុន្មាន​គ្រឿង​ទ្បើ​ង​ជិះ?

ប៉ុន្មាន​គ្រឿង​ទ្បើ​ង​ជិះ?

ថ្ងៃសុក្រ ទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០ ម៉ោង ១៥:០៦

នារី​ម្នាក់​បើករថយន្ដ​តូច​ដែល​ត្រូវ​គេ​បុកសំប៉ែត​ក្បាល​ត្រឡប់​មក​ផ្ទះ។ ឃើញ​ដូច្នេះអ្នក​កំ​ឡោះ​នៅផ្ទះ​ជិតខាង​សួរ ៖ -​ពេល​ចេញ​ទៅ​រថយន្ដ​នៅ​ល្អ​ភ្លឺ​រលោង ម៉េច​ត្រឡប់​មក​វិញ​ក្រ​ពិត​ក្បាល​អ៊ីចឹង​អ្នក នាង ?