ព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ

Live

តិច​និក​កាត់​បន្ថយ​អារម្មណ៍​ភិតភ័យ​ក្នុង​ពេល​សម្ភាសន៍​ការងារ

អារម្មណ៍​ភ័យ​ខ្លាច​ពេល​សម្ភាសន៍​ការងារ​អាច​ជា​ឧបសគ្គ​ដ៏​ធំ​មួយ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​កំពុង​ស្វែងរក​ការងារ ។ វា​មិនមែន​ជា​រឿង​ងាយ​ឡើយ​ក្នុង​ការ​ជួប​ជាមួយនឹង​មនុស្ស...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ