ទឹកជំនន់​បណ្តាលមក​​ពី​ភ្លៀង​ខ្លាំង​ស្លាប់​600​នាក់
គម្លាត​រវាង​ប្រាក់​ចំណូល និង​តម្លៃ​ផ្ទះ ធ្វើ​ឱ្យ​ទីផ្សារ​គ្មាន​និរន្ដរភាព
រ​ន្ឋ​ត់​ណាស់ ! ខ្លាខាំ​ហែក​ស៊ី​បុរស​ម្នាក់​កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ (មានវីដេអូ)