សុខភាព

Live

ចំណេះដឹង​ខ្លី​ៗ​ពី​ជំងឺមហារីក​ពោះ​វៀន​ធំ និង​កត្តា​តំណពូជ​!!!

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ អ្វី​ទៅ​ជា​ជំងឺមហារីក​ពោះវៀនធំ?ជំងឺមហារីក​ពោះវៀនធំ គឺជា​ជំងឺ​មួយ​ដែល​គេ​តែងតែ​ជួប​ប្រទះ​ជា​ញឹកញាប់​ទៅ​លើ​មនុស្ស​ដែល​មាន​អាយុ​លើស​ពី​៥០​ឆ្នាំ​។...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ