សុខភាព

Live

​អ្នក​មិន​គួរ​ធ្វេសប្រហែសឡើយ រោគ​សញ្ញា​​សាមញ្ញ​ៗ​នៃ​ជំងឺមហារីក​បំពង់ក

ភាគច្រើន អាកាៈរ​ឈឺបំពង់ក អាច​នឹង​បាត់​ទៅ​វិញ​ដោយ​ខ្លួនឯង​ក្នុង​រយៈពេល​ពីរ​បី​ថ្ងៃ ឬ​មួ​យស​ប្តា​ហ៍ តាម​រយៈ​ការ​ព្យាបាល​ដោយ​ខ្លួនឯង​។ប៉ុន្តែ អ្នក​មិន​គួរ...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ