សុខភាព

Live

ពេល​អ្នក​គេង​មិន​​គ្រប់គ្រាន់ អ្នក​នឹង​ប្រឈម​មុខ​ខ្ពស់​នឹង​បញ្ហា​ទាំង​នេះ

ដោយ​យោង​ទៅ​តាម CDC បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ដែល​មនុស្ស​យើង​គេង​មិន​បាន​គ្រប់គ្រាន់ វា​ពិតជា​ដើមហេតុ​មួយ​នាំ​ឲ្យ​កើត​បញ្ហា​នៃ​សុខភាព​ច្រើន​ណាស់​។​ តើ​ជឿ​ឬ​អត់​ដែល​គេ​និយាយ...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ