សុខភាព

Live

កត្ហាហានិភ័យ​សំខាន់​ៗ​ចំនួន​៣ នៃ​ជំងឺ​មហារីក​ពងស្វាស

ជំងឺមហារីក​ពងស្វាស គឺជា​ប្រភេទ​ជំងឺមហារីក​ដ៏​កម្រ ដែល​មាន​ប្រមាណ ១ ភាគរយ​នៃ​មហារីក​ទាំងអស់ ដែល​កើត​មាន​លើ​បុរស​។ បុរស​ប្រមាណ ២ ២០០០ នាក់​ត្រូវ​បាន​គេ​ធ្វើ...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ