សិល្បៈ​-វប្ប​​​ធម៌ » កំសាន្ដ

Godzilla

ដោយ ៖ បុប្ជា   

ថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ម៉ោង ១៦:១៦   (20-05-2014 16:16)

សម្រាប់ប្រិយ​មិត្តដែល​កំពុងទន្ទឹមរង់​ចាំទស្សនាភាព​យន្តសត្វចម្លែក​យក្ស Godzilla វគ្គថ្មីនេះ ឥលូវត្រូវបាន​ចាក់បញ្ចាំង​ពីថ្ងៃទី២២ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៤ នេះតទៅ ហើយនៅគ្រប់​រោងភាព​យន្តដែលអ្នក​ចូលចិត្ត។

ភាពយន្ត​វគ្គថ្មីនេះ មានចំណង​ជើងពេញ​ថា Godzilla ដែល​ជាខ្សែភាព​យន្តនិយាយពី សត្វចម្លែក​យក្សដែល​កើតឡើង​ពីវិទ្យុសកម្ម​មួយ​ដែ​លគេហៅ​ថា Godzilla បានចេញ​មកបំផ្លាញ​ទីក្រុងមួយ​ចំនួនដែ​លស្ថិតក្នុង​ប្រទេស​ផ្សេងគ្នា និងមនុស្ស​ជាច្រើន។ តើ​សត្វ​ចម្លែក​​យក្សដែល​កើតឡើងពីវិទ្យុ​សកម្មមួយ​ដែលគេហៅថា Godzilla នោះ​កាច​សាហាវ​យ៉ាងណានោះ មានតែចូល​រួមតាមដាន​ទស្សនា​ទាំងអស់គ្នានៅរោងភាព​យន្តលំដាប់​អន្តរជាតិ​ទាំងពីរដែល​លោកអ្នក​ចូលចិត្ត។

គូសបញ្ជាក់ផងដែរ​ថា ខ្សែភាពយន្តនេះ នឹងចាក់បញ្ចាំង​ជាសាធារណៈ​នៅថ្ងៃទី​២២ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៤ នេះតទៅ។