ជាតិ » ព័ត៌មាន​​សេដ្ឋកិច្ច

តម្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃស​ប្តា​ហ៍​ទី​១ នៃ​ខែមករា ២០១៧

ដោយ ៖ សហការី   

ថ្ងៃពុធ ទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ០៨:៥២   (04-01-2017 08:52)

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ តម្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ក្នុង​ស​ប្តា​ហ៍​ទី​១ ខែមករា ២០១៧ ដែល​កោះសន្ដិភាព ទទួល​បាន​ពី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឃើញ​ថា មុខទំនិញ សាច់​ជ្រូក   សាច់​គោ និង​បន្លែ មានការ​ប្រែប្រួល​តម្លៃ​តិចតួច ។ សូម​មើល​តារាង​ខាងក្រោម ៖