សិល្បៈ​-វប្ប​​​ធម៌ » កំសាន្ដ

រូបថត​ធម្មជាតិ​ដ៏​ប្រណីត​គាប់​ភ្នែក​ប្រចាំឆ្នាំ​2016

ដោយ ៖ ម៉ុក សេង​   

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង ១០:៤៧   (18-12-2016 10:47)

«National Geographie» បាន​ប្រមូលផ្តុំ​រូបថត​ធម្មជាតិ​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៦ សុទ្ធតែ​ជា​រូបថត​ដ៏​ប្រណីត​គួរ​គាប់​នេត្រា ។ រូបថត​ទាំងនោះ​ជា​ស្នាដៃ​របស់​អ្នក​ថតរូប​ដ៏​ចំណាន​នៅ​លើ​ពិភពលោក ៕