សិល្បៈ​-វប្ប​​​ធម៌ » កំសាន្ដ

កម្រង​រូបភាព​ដ៍​ប្រណិត​លេចធ្លោ​ជាងគេ​ប្រចាំឆ្នាំ​2016

ដោយ ៖ ម៉ុក សេង​   

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង ១០:៥២   (11-12-2016 10:52)

ក្នុងអំឡុងពេល​ជិត​ដាច់​ឆ្នាំ​ចាស់ ឆ្លង​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​តែងតែ​កើត​មាន​ព្រឹត្តិការណ៍​ពិសេស​ៗ នៅ​លើ​ពិភពលោក​គួរ​ឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍ ។

ចំពោះ​រូបភាព​ដែល​បង្ហាញ​នេះ គឺជា​រូបភាព​ប្រណីត​លេចធ្លោ​គួរ​គាប់​ភ្នែក​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៦ និង​ជា​រូបភាព​ចម្លែក​កើតឡើង​នៅ​លើ​ពិភពលោក​ទាំង​មុ​ស្ស សត្វ និង​ធម្មជាតិ៕