ជាតិ » ចរាចរណ៍

ចរាចរណ៍កំពុង​កកស្ទះនៅកំណាត់​ផ្លូវសហព័ន្ឋរុស្ស៊ី

ដោយ ៖ វ៉ា វឌ្ឍនៈ   

ថ្ងៃពុធ ទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ម៉ោង ០៧:៤១   (03-06-2015 07:41)

រាជធានីភ្នំពេញ ៖​ កំណាត់ផ្លូវសហព័ន្ឋរុស្ស៊ី​ចាប់ពីផ្សារទឹកថ្លារហូត​ដល់សាកលវិទ្យាល័យ​សង្គមសាស្រ្តមនុស្ស​សាស្រ្តកំពុង​កកស្ទះខ្លំាង ។ ការកកស្ទះនេះ​បណ្តាលមកពីម៉ូតូកង់​៣ចតឈប់ឈ្លោះគ្នា ​តែអ្នកដំណើរអាច​បត់ទៅផ្លូវ២០០៤​បានដោយពុំមាន​ការកកស្ទះនោះទេ ៕