សិល្បៈ​-វប្ប​​​ធម៌ » កំសាន្ដ

រូបភាព និង​វីដេអូឃ្លីប ​ស្តីពី​ទិដ្ឋភាព​រាជធានីភ្នំពេញ​ពេល​ថ្ងៃ​លិច​ ថត​ចេញ​ពី​កាណូត​ទេសចរណ៍

ដោយ ៖ សុខផេង   

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ម៉ោង ០៩:៥៩   (05-04-2015 09:59)

រូបភាព និង​វីដេអូឃ្លីប ​ស្តីពី​ទិដ្ឋភាព​រាជធានីភ្នំពេញ​ពេល​ថ្ងៃ​លិច​ ថត​ចេញ​ពី​កាណូត​ទេសចរណ៍