អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ថ្ងៃទី 28-04-2017 ម៉ោង 07:00 នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​ អត្រា​
ទិញចូល លក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)4,0354,043
បាត ថៃឡង់ (1USD)34.4334.53
ដុង វៀតណាម (1USD)22,78022,850
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)89.389.8
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)71.772.2
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.812.9
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)22.722.9
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)108108.5
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)128.5129
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)7474.5
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)7373.5
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)100100.5
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)1,5151,525