អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ថ្ងៃទី 21-07-2017 ម៉ោង 07:00 នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​ អត្រា​
ទិញចូល លក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)4,0934,100
បាត ថៃឡង់ (1USD)33.5733.65
ដុង វៀតណាម (1USD)22,77022,850
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)88.889.3
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)7373.5
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.7812.88
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)23.223.4
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)115.7116.2
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)129129.5
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)7979.5
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)78.879.3
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)104.5105
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)1,5001,510