អត្រា​​​ប្ដូប្រាក់

អត្រាប្ដូរប្រាក់ថ្ងៃទី 13-01-2017 ម៉ោង 07:00 នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​ អត្រា​
ទិញចូល លក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អាស៊ី
ប្រាក់រៀល (1USD)4,0404,047
បាត ថៃឡង់ (1USD)35.435.47
ដុង វៀតណាម (1USD)22,73022,800
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY)86.587
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD)7070.5
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD)12.812.9
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR)22.322.5
រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​អឺរ៉ុប
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR)105.5106
ផោន អង់គ្លេស (100GBP)121121.5
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD)74.274.7
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD)75.576
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF)98.599
ហាងឆេង មាសគីឡូ
មាសគីឡូ (10CHI)1,4351,445